Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/2023; v nadaljevanju: ZZPri) k določenim ravnanjem in obveznostim v zvezi s prijavami kršitev ter zaščiti prijaviteljev zavezuje tudi Zdravstveni dom Ljubljana (v nadaljevanju: ZD Ljubljana). V kolikor sumite, da je V ZD Ljubljana prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v RS, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj zavoda (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo. Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z zavodom v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v Internem navodilu o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po zakonu o zaščiti prijaviteljev v ZD Ljubljana (v nadaljevanju: IN).

Za zaupnika znotraj zavoda sta s sklepom imenovani Vesna Podržaj in Nataša Razpotnik.

Kršitve lahko prijavite preko:
- e-pošte na naslov: zaupnik@zd-lj.si,
- telefonske številke: 051 653 701
- redne pošte na naslov Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo po ZZPri«,

ali pa se oglasite pri zaupniku osebno, po predhodnem dogovoru po zgoraj navedenem telefonu ali e-pošti.

Prijava se praviloma poda na obrazcu »Notranja prijava kršitve predpisa v ZD Ljubljana po Zakonu o zaščiti prijaviteljevi«.

Vodstvo ZD Ljubljana zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti, ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Vašo prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik in vaši podatki so znani le zaupniku.

Pomembni dokumenti: