Odpornost na antibiotike pomeni, da antibiotik ne more zaustaviti rasti bakterij, ali jih uničiti. Odporne bakterije ne prizadenejo le bolnika, pri katerem so se razvile, ampak se širijo v okolico, običajno s stiki z ljudmi, ki imajo odporne bakterije na svoji koži in sluznicah.

Odpornost bakterij na antibiotike danes že predstavlja resen problem, ki ogroža javno zdravje. Odporne bakterije se lahko širijo po znotraj skupnosti, ob okužbi z njimi pa je običajno antibiotično zdravljenje neučinkovito.

Najpomembnejši vzrok za nastanek bakterijske odpornosti na antibiotike je njihova prekomerna in neustrezna uporaba.

shutterstock 296645747

Skupaj lahko ukrepamo. Zdravniki lahko z racionalnim (strokovnim) predpisovanjem antibiotikov in z upoštevanjem higienskih ukrepov, ki preprečujejo širjenje odpornih bakterij, pomembno prispevajo k zmanjšanju bakterijske odpornosti.

Bolniki prispevate k zmanjšanju odpornosti na antibiotike tako, da predpisane antibiotike jemljete po navodilu zdravnika in toliko časa, kot vam je priporočil zdravnik. Nikoli ne jemljite antibiotika, ki ni bil predpisan za vas.

Jemanje antibiotika po nepotrebnem povečuje odpornost bakterij in s tem neučinkovitost antibiotikov, ko jih resnično potrebujete.