Naročanje na pregled
Na pregled pri zdravniku se je potrebno naročiti, če je le mogoče, najmanj 1 teden pred želenim obiskom. Pred pregledom se doma pripravite, poskrbite za osebno higieno in čista oblačila, mogoče napišete kratek opomnik, da se čim bolje izkoristi predviden čas obravnave pri zdravniku.
Prosimo vas, da se za obravnavo naročate pri svojem izbranem osebnem zdravniku ali pri zdravniku, ki ga nadomešča. V primeru, da boste na dan, ko
vaš zdravnik dela ali ima zagotovljeno nadomestilo, pri neizbranem zdravniku koristili storitve, ki niso opredeljene kot nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč, boste za te storitve samoplačniki (7. točka 2. odstavka 252. člena
Pravil OZZ).

Recept, medicinsko tehnični pripomoček
Recepte za stalno zdravljenje je potrebno naročiti en teden prej, preden zdravila porabite. V kolikor naročate letne recepte, morda potrebujete pregled
pri zdravniku ali pregled krvi, zato medicinsko sestro na to opozorite. Za vse spremembe v terapiji, ki jo je predpisal drug specialist, morate
prinesti izvid vašemu osebnemu zdravniku. Predpis medicinsko tehničnih pripomočkov je možen le s kartico zdravstvenega zavarovanja. Večina omenjenih pripomočkov se izda za obdobje 3 mesecev, nov predpis zanje je mogoč največ 10 dni pred iztekom tega obdobja. Trajnostna doba medicinskega pripomočka je odvisna od vrste medicinskega pripomočka, v določenih primerih pa tudi od starosti zavarovane osebe.

Napotnice
Napotnice izda osebni zdravnik na podlagi pregleda in po lastni presoji, ne na podlagi vaše želje ali dogovora s specialistom. Napotnice za kontrolne preglede uredite pri osebnem zdravniku pravočasno, vsaj 1 teden pred datumom pregleda in osebnemu zdravniku dostavite izvid kliničnega specialista, iz katerega je razvidno, da je predviden kontrolni pregled.
Rok za predložitev napotnice je vezan na stopnjo nujnosti, in sicer je potrebno v primeru stopnje »nujno« napotnico predložiti naslednji dan, v primeru
stopnje »zelo hitro« v 7 dneh, v primeru stopnje »hitro« ali »redno« pa v 21 dneh od izdaje. Rok za predložitev napotnice ne velja za naročanje na kontrolne preglede. Časovna veljavnost napotnice se določi glede na vsebino napotitve in traja največ eno leto. Na napotnico se lahko napiše »NUJNO« le v primeru, da obolenje po presoji vašega zdravnika resnično zahteva nujno nadaljnjo obravnavo.

Bolniški list
V kolikor ste zboleli in potrebujete bolniški stalež, morate obvestiti oz. se oglasiti v ambulanti najkasneje v treh dneh od pričetka staleža. Osebni zdravnik lahko na podlagi pregleda odpre bolniški stalež največ za 3 dni nazaj (232. člen Pravil OZZ). Bolniški stalež do 30 koledarskih dni je v domeni osebnega zdravnika, nad 30 dni pa imenovanega zdravnika na ZZZS. V kolikor pričakujete daljši bolniški stalež, se morate najkasneje 7 dni pred
iztekom obdobja bolniškega staleža, ki je v domeni osebnega zdravnika, ponovno zglasiti pri osebnem zdravniku z vsemi izvidi specialistov, ki utemeljujejo podaljšanje staleža. Če ste sprejeti v bolnišnico, morajo vaši najbližji osebnemu zdravniku prinesti potrdilo o hospitalizaciji v roku 3 dni po sprejetju. V nasprotnem primeru je odprtje bolniškega staleža mogoče šele z odobritvijo imenovanega zdravnika ZZZS.

Komunikacija
Vsi si želimo, da bi bilo naše sodelovanje kar najboljše, zato je še posebej pomembno, kako se drug do drugega vedemo. Kot vi upravičeno pričakujete prijaznost in spoštljivost s strani zdravstvenih delavcev, si tudi mi želimo takšnega odnosa od vas. Prosimo vas za strpnost in razumevanje, še posebej takrat, ko je morda zaradi večjega števila akutnih obolenj, nujnih stanj ali ob nadomeščanju drugih zdravnikov treba na pregled počakati malo
dlje. Nekateri pacienti morajo biti oskrbljeni nujno, preko vrste. Če imate visoko telesno temperaturo, bolečine, poškodbo, nenadno vrtoglavico in
oslabelost ter bolečine v prsih, to povejte medicinski sestri. Pomagajte nam, da bo ambulanta delovala čim bolj nemoteno, saj si tudi mi želimo, da bi bile vaše zdravstvene težave čim prej odpravljene.