Zakon o pacientovih pravicah ureja pacientom veliko pravic. Ne smete pa pozabiti, da pacientom nalaga tudi nekatere dolžnosti (Pacientove dolžnosti, 54. člen Zakona o pacientovih pravicah, Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17).

Kaj lahko storim?
Živim, kot priporočajo strokovnjaki. Zdravo se prehranjujem, skrbim za telesno aktivnost itd. Ob pravem času obiščem svojega zdravnika. Odzovem se na vabilo za preventivni pregled ali cepljenje.

Kaj so mi naročili?
Zdravstveno osebje pozorno poslušam in si zapomnim ali zapišem njihova navodila. Preverim, ali sem navodila pravilno razumel. Navodila skrbno upoštevam, saj mi pomagajo pri zdravljenju in ohranjanju zdravja.

Kako se naročim?
Prilagodim se različnim načinom naročanja (osebno, po telefonu, po pošti, e-pošti, preko spletnega naročanja). Ko se naročam, natančno navedem težave in želje (v primernem obsegu). Na klic se pripravim. Upoštevanje urnikov in hišnega reda prispeva k zadovoljstvu vseh in omogoča nemoteno delo. Razumem, da je dogovorjena ura pregleda ali preiskave pomembna za njen rezultat.

Kaj naj storim pred obiskom zdravnika?
Preden se odpravim k zdravniku, se na srečanje natančno pripravim:
- preverim uro obiska;
- napišem spisek vprašanj, ki jih želim postaviti zdravniku;
- napišem spisek zdravil, ki jih uporabljam;
- pripravim vse izvide, ki jim moram pokazati zdravniku;
- zabeležim svoje pretekle bolezni in poškodbe, alergije in pomembnejše bolezni sorodnikov, ki jih zdravnik še ne pozna;
- za pregled se pripravim po navodilih, ki sem jih dobil.

Prijazna beseda lepo mesto najde
Do zdravstvenega in drugega osebja sem vljuden in spoštljiv. Do pacientov, ki jih srečam, sem nevsiljiv. Razumem in upoštevam, da morajo nekateri v oskrbo nujno, preko vrste.

»Halo, meni je slabo.«
Kadar med zdravljenjem opazim nenadno poslabšanje ali neobičajne stranske učinke, o tem takoj obvestim zdravnika. Če me slabost obide v čakalnici, to takoj sporočim medicinski sestri!

»Halo, jutri me ne bo.«
Če ugotovim, da ne bom mogel na pregled ali zdravljenje, takoj obvestim zdravnika. Tako tudi sam prispevam k skrajševanju čakalnih dob.

Izkazovanje zavarovane osebe
Pri obisku zdravnika ali uveljavljanju druge zdravstvene storitve, ste dolžni predložiti veljavno zdravstveno kartico in na željo uslužbenca tudi vaš osebni dokument.

Spremembe osebnih podatkov
Vedno sporočite spremembe osebnih podatkov medicinski sestri, da vas bodo obvestila našla pravočasno in na pravem naslovu / telefonu.

Napotnica in delovni nalog
Napotnico ali delovni nalog izda osebni zdravnik na podlagi pregleda in po lastni presoji, ne na podlagi vaše želje ali dogovora s specialistom. Rok za predložitev napotnice je vezan na stopnjo nujnosti, in sicer je potrebno v primeru stopnje »nujno« napotnico predložiti naslednji dan, v primeru stopnje »zelo hitro« v 7 dneh, v primeru stopnje »hitro« ali »redno« pa v 21 dneh od izdaje.

Predračun in račun za storitve
Dolžni ste plačevati doplačila in samoplačniške storitve, zato se o tem predhodno informirajte in zahtevajte predračun. Ob koncu zdravljenja, preiskave ali pregleda, zahtevajte račun za plačilo. Zaželeno je plačevanje z bančno kartico.