V okviru Zdravstvenega doma Ljubljana delujejo v posameznih enotah sledeče patronažne službe:

Enota Kontakt
Bežigrad 01 280 93 67, 040 729 587
Center 01 472 38 53, 041 724 442
Fužine 01 547 28 14
Moste 01 584 42 77, 031 588 707
Polje 01 586 49 34, 041 896 902
Rudnik 01 420 24 30
Šentvid 01 583 74 43, 041 788 327
Šiška 01 581 52 70, 031 305 420
Vič 01 200 45 43, 051 608 870