Predsednik strokovnega sveta: mag. Peter Golmajer, dr. med., spec.

Podpredsednica strokovnega sveta: Robertina Benkovič, dipl. m. s.

Člani strokovnega sveta:

Komisija:Predsednik/ca:
KOMISIJA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA Marijana Nadižar-Cerar, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI dr. Andreja Mikuž, spec. klin. psih.  
KOMISIJA ZA FIZIOTERAPIJO Martina Grum, dipl. fizioterapevtka
KOMISIJA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO Darja Pungertnik, mag. lab. biomed., spec.
KOMISIJA ZA RAZVOJNE AMBULANTE Ana Marija Keršič, dr. med., spec. ped.
KOMISIJA ZA PATRONAŽNO VARSTVO IN NEGO NA DOMU Urška Pospiš, dipl.m.s.
KOMISIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST Špela Tevžič, dr. med., spec.
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ODRASLIH Uroš Ažman, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK Karmen Tomažič, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE Janja Schweiger Nemanič, dr.med.
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK Aleš Klun, dr.med., spec.
KOMISIJA ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO Valerija Palkovič, dipl. m. s.
KOMISIJA ZA ZOBOZDRAV. VARSTVO ODRASLIH Igor Krunić, dr. dent. med.
KOMISIJA ZA ZOBOZDRAV. VARSTVO OTROK IN MLADINE Mojca Košorok, dr. dent. med., spec.
KOMISIJA ZDRAVSTVENE NEGE Liljana Klančnik, dipl. m. s.
KOMISIJA ZA OFTALMOLOŠKO DEJAVNOST mag. Peter Golmajer, dr. med., spec.
KOMISIJA ZA RADIOLOŠKO DEJAVNOST Barbara Petrinjak, mag. inž. rad. teh.
KOMISIJA ZA ANTIKOAGULANTNO DEJAVNOST  Nika Šatej, dr. med., spec.
DELOVNE SKUPINE ZDRAVSTVENE VZGOJE VODJA SKUPINE
SKUPINA ZA ZOBOZDRAVSTVENO VZGOJO IN PREVENTIVO Mojca Kroflič
SKUPINA ŠOLE ZA STARŠE Alenka Krajšek
SKUPINA ZA EDUKACIJO SLADKORNIH BOLNIKOV Tatjana Lekšan
SKUPINA ZA ZDR. VZGOJO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE Tea Kosmač
DELOVNA SKUPINA ZOBNIH TEHNIKOV Petra Recek Čeak
DELOVNA SKUPINA MEDICINSKI SESTER ZVPO IN ZVŠOM Katrin Oražem

 

Direktorica in strokovna direktorica ZDL

direktorica ZD Ljubljana:strokovna direktorica zavoda:
prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec.