Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva je bil formalno ustanovljen leta 2015 z namenom opravljanja znanstveno-raziskovalnega dela s področja medicinskih ved ter razvojne dejavnosti na področju osnovnega zdravstvenega varstva.
Glavna in poglavitna naloga enote je razvijati in iskati nove ali dodatne možnosti oskrbe pacientov.

Inštitut se ukvarja z naslednjimi bistvenimi področji delovanja:

1. Raziskovanje in razvoj

S pomočjo raziskav uvajamo novosti in nadgrajujemo ali dopolnjujemo oziroma izboljšujemo že obstoječe načine obravnavanja bolnikov. Predvsem se posvečamo:

  • oblikovanju novih modelov ali pristopov k obravnavi bolnikov in preverjanju v kliničnem okolju;
  • dostopanju do novih virov in izkušenj s področja inovacij v zdravstvu - preverjamo njihovo uporabnost in razširjenost v kliničnem okolju;
  • spodbujanju zdravstvenih raziskav in preizkušanju uporabe novih tehnologij in informacijskih sistemov, ki so izredno pomembni za razvoj učinkovitejših pristopov k zdravljenju, oskrbi bolnikov in na sploh optimizaciji delovnih procesov;
  • implementaciji optimiziranih modelov oz inovativnih pristopov, ki omogočajo predvsem večjo kakovost oskrbe bolnikov in zmanjšane stroške obravnave;
  • vključevanju ekonomskih vidikov zdravljenja v projekte.

Delujemo z namenom doseganja sprememb v zdravstvu ter poskušamo pri tem združevati in povezovati regionalne, nacionalne in globalne partnerje v zdravstvu.

2. Razvoj področja kakovosti

Kakovost je področje, ki ni nikoli dovršeno in ga je mogoče vedno izboljševati. Če želimo izboljševati, je potrebno poznati trenutno stanje, zato je treba najprej preveriti kulturo varnosti in kakovosti v inštituciji in na podlagi analiz predlagati ukrepe, ki izboljšajo izhodne parametre. Razvoj področja kakovosti je tudi stalnica našega vsakdanjega dela.

3. Simulacijski center
SIM

Od leta 2014 v okviru ZD Ljubljana deluje simulacijski center v primarnem zdravstvu kot učni center, v katerem z izvajanjem naprednih simulacij v zdravstvu z najsodobnejšo opremo usposabljamo profesionalno in laično javnost. Cilj usposabljanj je izboljšanje varnosti pacientov, povečanje znanja in usposobljenosti strokovnjakov in laikov, njihovih kompetenc in učinkovitosti v ravnanju v določenih življenjsko ogrožajočih situacijah.

4. Mednarodno povezovanje in sodelovanje

ZD Ljubljana je največji zdravstveni zavod na primarni ravni v Sloveniji. Tudi glede primerljivosti širše v Evropi spada med večje zavode. Našo referenčnost krepijo obiski različnih delegacij iz tujine, ki jim predstavljamo dobre prakse, organizacijo in vodenje zavoda ter način in vsebino dela posamezne dejavnosti. Smo člani uglednih mednarodnih organizacij, med drugim:

  • Evropskega združenja za kakovost in varnost v družinski medicini (EQUIP),
  • Evropskega foruma za primarno zdravstveno varstvo (EFPC),
  • Evropskega združenja za simulacije (SESAM),
  • Mednarodna organizacija za simulacije v zdravstveni negi (INACSL)

S tovrstnim mreženjem izmenjujemo izkušnje ter jih implementiramo v domače okolje.

Raziskovalna skupina

Vsaka raziskovalna inštitucija mora imeti raziskovalno skupino, ki ima potrebne reference, da se lahko prijavlja na razpise. Kandidiramo na razpise ARRS, EU projekte (HORIZON 2020), NFM razpise, EkoSmart projekte in domače projekte, če je področje aktualno za ZD Ljubljana. Raziskovalna skupina ZD Ljubljana šteje 23 članov.