• OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja
  • Urnik
  • Telefon: (01) 4347-100
  • Lokacija
  • OŠ Janeza Levca, Dečkova 1B
  • Urnik
  • Telefon: (01) 436-69-40
  • Lokacija